โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์

untitled2

 

กติกา

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดก่อน โดยสมัครออนไลน์ผ่านทาง http://goo.gl/forms/FkHRN8J4RM และท่านจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
  ในการสมัคร โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
 2. ลักษณะของชิ้นงาน ที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
  • สื่อดิจิทัลไม่จำกัดรูปแบบ ความยาวระหว่าง 3-7 นาที
  • นำเสนอผ่าน Youtube ด้วยระบบ High Definition และนำมาโพสต์ใน Facebook ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (Eastern Software Park, Buu)

โดยใส่ชื่อการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี  ตามด้วยการใส่ #Hashtag ชื่อทีม หรือชื่อผลงาน และติด Hashtag #EasternSoftwareParkBuu

 ทั้งนี้ ผลงานของผู้เข้าประกวดทีมใดมียอดแชร์มากที่สุด จะได้รับรางวัลขวัญใจพิเศษมหาชน

 

 • เนื้อหาของชิ้นงานต้องเกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดชลบุรี
 • ผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ กรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 • ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน เข้าร่วมประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สิ้นสุดการส่งผลงานผ่านทาง Youtube และการแชร์ใน Facebook ภายในวันที่  25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 12.00 น.

 

ประกาศผลสำหรับผู้เข้ารอบเพื่อทำการนำเสนอผลงานในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

และผู้ที่ผ่านการเข้ารอบจะต้องมานำเสนอผลงานในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อทำการตัดสินรางวัล