โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมคัดเลือกใน โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital

เพื่อเป็นกิจการที่ได้รับซอฟต์แวร์ไปใช้ในกิจการ ฟรี

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนการค้า
 2. สัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่า 51% ผู้บริหารหลักเป็นคนไทย
 3. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี)
 4. ดำเนินการทางภาคผลิต ภาคการค้า หรือ บริการ

 

รายละเอียดการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 1. ส่งใบตอบรับและเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. เข้าร่วมฟังสัมมนา และ รายละเอียดของระบบซอฟต์แวร์  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 1. เข้ารับการสัมภาษณ์

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้ประกอบการต้องมีทรัพยากรด้านบุคลากร อันได้แก่ ผู้ดูแลฝ่ายบุคคล กรณีเลือกระบบซอฟต์แวร์เฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และมีผู้ดูแลฝ่ายบัญชี กรณีเลือกระบบซอฟต์แวร์เฉพาะด้านบัญชี
 2. กรณีที่เลือกระบบซอฟต์แวร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ถ้าสถานประกอบที่เลือกนั้น เป็นสถานประกอบการขนาดกลางจะได้รับการพิจารณาก่อน
 3. พิจารณาจากคะแนนการสัมภาษณ์

**ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ***

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือก

1.มีสิทธิใช้ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

 1. ได้รับทีมปรึกษาในการแนะนำใช้การใช้ซอฟต์แวร์ ณ สถานประกอบการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วิธีการสมัคร >> ดาวน์โหลดใบสมัคร

1.ส่งด้วยตนเอง ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ส่งทางไปรษณีย์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

 1. ส่งทางอีเมล์ eswp.buu@gmail.comหรือ  prempreeda@buu.ac.th หรือ nuttaporn@buu.ac.th

1 Comment for “โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital”